VK Media stärker ägandet i Stampen Media

Konsortiet PNV Media, där VK Media är 10-procentig delägare, förvärvar resterande del av bolaget Stampen av minoritetsägarna.

– En strategiskt viktig affär. Stampen är i dag ett mycket välskött bolag med en fin trend och goda framtidsutsikter, säger VK Medias vd Jimmie Näslund.

Under 2019 klev VK Media, tillsammans med Polaris Media och NWT Media, in som 51-procentig delägare i Stampen Media AB genom konsortiet PNV Media. Nu fördjupas det engagemanget.

– Vi ser det som ett strukturellt och finansiellt förvärv och den här affären känns av många skäl helt rätt i tiden, säger Jimmie Näslund.

Stampen består i dag av 11 prenumererade tidningar på Västkusten med Göteborgs-Posten som största titel, men också ett antal mindre fådagarstidningar samt bland annat eget distributionsbolag. Rörelsen har gjort stor progress under de senaste två åren och visar fina tal såväl finansiellt som sett till prenumerationstrend och affärsutveckling.

Stampen Media redovisade ett resultat (EBITDA) på 128 miljoner kronor för helåret 2020 och hade den största ökningen i antal prenumeranter på Göteborgs-Posten sedan 1974. Åtta av elva prenumererade titlar visade prenumerationstillväxt under det gångna året och man närmar sig också 100 000 digitala prenumeranter. Dessutom vände distributionsbolaget VTD mångåriga förluster till en vinst på 27 miljoner kronor under 2020.

– För VK Media kommer Västerbotten alltid att vara prio 1, 2 och 3 och vårt fördjupade engagemang i PNV Media och Stampen förändrar inte det fokuset. Men i dagens fragmentiserade och snabbt förändrande medielandskap är det viktigt att också hitta strukturer där man delar tankar om framtiden tillsammans. Dessutom tror vi mycket på Stampens fortsatta resa, säger Jimmie Näslund, som är styrelseledamot i både Stampen Media och PNV Media.

Genom förändringen äger norska Polaris Media nu 70 procent, NWT Gruppen AB 20 procent och VK Media AB 10 procent av konsortiet PNV Media som i stort sett till fullo äger Stampen Media. Resterande 0,009 procent ägs av journalistklubben och Unionenklubben i bolaget.

Per Axel Koch, styrelseordförande för Stampen Media och PNV Media men också vd i börsnoterade norska Polaris Media, gläds åt det utökade ägande och ser ljust på framtiden med ett nästan helägt Stampen i portföljen.

– Medarbetarna har gjort en fantastisk insats de senaste åren och har verkligen jobbat hårt för det fina resultatet. Stampen Media är idag en stabil koncern med starka titlar som har stor potential framåt, säger Per Axel Koch.

Vid frågor kontakta:
Jimmie Näslund, vd och koncernchef VK Media
070-650 27 54
[email protected]