VK Media köper mediebolaget Tidningar i Norr

Mediekoncernen VK Media, som är mest känd för sina morgontidningar Västerbottens-Kuriren och Folkbladet, förvärvar nu en majoritetspost av mediebolaget Tidningar i Norr AB, som ger ut de lokala veckotidningarna Lokaltidningen, Mellanbygden, Nordsverige samt Västerbottningen.

– Vi vill nå så många som möjligt med vår journalistik både i stad och på landsbygd. Förvärvet av Tidningar i Norr kompletterar vårt erbjudande och stärker den ambitionen ytterligare, och vi ser fram emot att få fortsätta utveckla dessa fyra titlar, säger Jimmie Näslund, vd och koncernchef VK Media (på bild).

Tidningar i Norrs titlar har olika geografiska fokusområden med det gemensamma målet att förmedla intressanta lokala nyheter och reportage. Mellanbygden beskrivs exempelvis som en superlokal tidning med fokus på orterna mellan Umeå och Skellefteå. Förvärvet avser cirka 90,1 procent av aktierna.

– Vi är trygga med VK Media AB som nya huvudägare och att de kommer att förvalta och utveckla de nyhetstidningar som över tid framgångsrikt byggts upp inom Tidningar i Norr, säger Anna-Britta Åkerlind, ordförande i Tidningar i Norrs ägarförening. Föreningen behåller genom aktieägaravtalet ett avgörande inflytande över tidningarnas politiska färg på ledarsidorna som fortsatt ska vara baserade på Centerpartiets grundläggande värderingar.

VK Medias tryckeri Daily Print trycker sedan tidigare Tidningar i Norrs titlar och den utpekade redaktionella riktningen för tidningarna kommer att bibehållas efter förvärvet.

– Framgången för Tidningar i Norrs fyra titlar ligger i närheten till den lokala marknaden och dess läsare. Detta vill vi fortsätta förädla. Vi kommer alltså även fortsatt ha som fokus att Lokaltidningen, Mellanbygden, Nordsverige och Västerbottningen ska vara oumbärliga informationskanaler och kommersiella budbärare i sina respektive utgivningsområden, säger Jimmie Näslund.

Affären planeras slutföras den 15 mars och innebär att VK Media adderar cirka 12 000 prenumeranter och cirka 37 miljoner kronor i årlig omsättning.

Vid frågor kontakta:
Jimmie Näslund, vd och koncernchef VK Media
070-650 27 54
[email protected]

Anna-Britta Åkerlind, ordförande Tidningar i Norrs ägarförening
070-312 50 04
[email protected]

Roger Boström, ordförande Tidningar i Norr AB
0763-111442
[email protected]

Mattias Larsson, distriktsordförande i Centerpartiet Västerbotten
070-682 17 19
[email protected]