VK Media inför gratis mensskydd till sina anställda

Från och med 28 september erbjuder VK Media gratis mensskydd till sina anställda. Det har gjorts möjligt tillsammans med företaget RedLocker, som tagit fram en mensskyddsautomat för skolor och arbetsplatser.

– Vi jobbar hårt med trivsel- och likabehandlingsfrågor och vill skapa en arbetsmiljö och kultur där alla känner sig inkluderade och välkomnade. Det här samarbetet med RedLocker hjälper oss att ta ett viktigt och på många sätt självklart steg framåt. Det känns riktigt bra, säger Jimmie Näslund, vd och koncernchef på VK Media.

RedLocker grundades 2018 som ett UF-företag av Liza Eriksson och Clara Lidman. De var trötta på att behöva gå hem från skola och arbete på grund av mens och kom på en idé att möjliggöra för arbetsplatser, skolor och övriga offentliga rum att tillgodose menstruerandes basbehov på ett enkelt och trygg sätt; mensskyddsautomater.

– När resultatet blir en mer inkluderande arbetsplats är det ett väldigt lågt pris vi betalar. Vår förhoppning är att fler arbetsgivare i Umeå ska haka på. Tillsammans har vi både kraften och möjligheten att skapa förändring, tillägger Jimmie.

– RedLocker arbetar i visionen om att vi endast åstadkommer den stora förändringen om vi gör det tillsammans. Därför är vi så glada över att VK Media tagit detta initiativ för sina medarbetare samt för att inspirera fler företag att göra detsamma. Clara Lidman, VD på RedLocker.