Svenskarna och internet 2021

Medietjänster och nyhetskonsumtion

Den årliga rapporten “Svenskarna och internet” säger mer om oss än vad vi vill erkänna och mer än vad som ibland är bekvämt att veta. Men den säger först och främst en sak: i Sverige år 2021 är det digitala livet lika vardagligt som det verkliga livet. Vi handlar, arbetar, umgås och konsumerar information på nätet. 

Det är det sistnämnda vi ska kika närmare på denna gång, och mer specifikt: hur vi konsumerar nyheter 2021. Här kommer en sammanfattning av rapportens kapitel om medietjänster och nyhetskonsumtion.

Det vi vet sen tidigare och som också förstärks av årets rapport är att mediekonsumtionen i Sverige till stor del är digitaliserad, även om traditionell radio och böcker är fortsatt populära. I och (i allra högsta grad) med våra telefoner bär vi det digitala livet med oss, vilket innebär att det är lättare än någonsin att hålla sig uppdaterad om vad som händer, både lokalt och globalt. 

Men vad innebär det för traditionella medier i förhållande till dess digitala motsvarigheter?

Digitala dagstidningar har till skillnad från många andra medier gått om sin traditionella motsvarighet papperstidningen. Nyheter konsumeras nu i betydligt högre grad i ett digitalt format. Det är också något vi ser lokalt, där VK just gått igenom ett historiskt skifte och nu har fler digitala prenumeranter än papperstidningsprenumeranter.


Hur ser då det digitala nyhetskonsumerandet ut fördelat på ålder?

Något väntat är att 60-talisterna är den åldersgrupp som läst digitala dagstidningar mest av alla under året, tätt följda av 70- och 80-talister. Trenden bland de yngre är positiv och allt talar för att 00-talister i allt högre utsträckning läser digitala dagstidningar.

9 av 10 internetanvändare (från 8 år) tar del av digitala samhällsnyheter. Nära 7 av 10 använder sig av digitala tidningar för nyheter, varav ungefär lika många via digitala dagstidningar (44%) och kvällstidningar (45%). 3 av 10 nyttjar lokaltidningars appar och webbplatser.

På landsbygden konsumerar vi i högre grad samhällsnyheter i digitala kvälls- och lokaltidningar, medan stadsbor föredrar dagstidningar. I övrigt är skillnaderna små mellan stadsbor och landsbygdsbor vad gäller digital nyhetskonsumtion.

Hur de yngsta konsumerar nyheter

Skillnaden mellan de yngsta och äldsta internetanvändarnas konsumtion av digitala nyheter är stor. Knappt hälften av de yngsta konsumerar digitala nyheter jämfört med uppemot 9 av 10 av de äldsta.

De yngstas främsta källor för nyheter om vad som händer i svenska samhället och runtom i världen är sociala medier, tv-kanalers appar och webbplatser (i den ordningen) Det sociala medium de yngsta främst använder för nyheter är Youtube.