Sjöbefälen

Tidskriften för sjöbefäl utgiven av Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälen är medlemstidskrift för Sjöbefälsföreningen och kommer ut med åtta nummer om året. Den är ett aktivt organ för sjöfartspolitisk debatt och tekniska innovationer inom sjöfarten, inte minst på miljöområdet. Tillsammans med hemsidan www.sjobefalsforeningen.se är tidskriften medlemmarnas främsta informationsorgan.

Sjöbefälen följer utvecklingen inom sjöfarten, dess konkurrensförutsättningar och utveckling mot ökad miljöanpassning. Den bevakar säkerhetsfrågor, utbildningsfrågor och inte minst arbetsmiljöfrågorna inom en bransch, där svåra problem kan uppkomma inom detta område både psykosocialt och fysiskt. Arbetsmarknad, jämställdhet och mångfald är andra viktiga ämnesområden.

Tidskriften distribueras med posten till de nära 7000 medlemmarna. Därutöver skickas ett par tusen friexemplar till fartygen, till makthavare och myndigheter inom sjöfartsområdet, med- och motparter, massmedia och allmänt sjöfartsintresserade

 Tidskriftens format är 210 x 265 mm och fick en ny utformning vid årsskiftet 2011/2012, då den sjösattes som ersättning för två tidigare befälstidskrifter. Detta var resultatet av ett samgående av Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening till Sjöbefälsföreningen. Omfånget är 36 sidor med ledarkommentar, krönikor om bl.a. arbetsrätt, in- och utrikes nyhetsartiklar, reportage, facklig information och förströelse. Tidskriften publiceras även som pdf på föreningens hemsida.

Utgivning 2024:

Nr 1 2024-02-02
Nr 2 2024-03-15
Nr 3 2024-05-03
Nr 4 2024-07-05
Nr 5 2024-09-06
Nr 6 2024-10-11
Nr 7 2024-11-15
Nr 8 2024-12-20

Mer info HÄR.

Intresserad av att annonsera? Ola hjälper dig!

Ola Tallbom

Mediesäljare - Västerbottningen och Nordsverige, Jord & Skog, Sjöbefälen, Ducatus, Pingst, Digital och programmatisk försäljning.

[email protected] 090 - 711 512 076 - 677 67 12