Styrelsen

VK Medias styrelse

Agneta Marell, styrelseordförande
Carin Mannberg-Zackari, vice styrelseordförande
Nils-Gunnar From, styrelseledamot
Maria Kröger, styrelseledamot
Ulf Isaksson, styrelseledamot
Bernt Olufsen, styrelseledamot

Kent Johnsson, arbetstagarrepresentant Unionen
Malin Brannelid, arbetstagarrepresentant Unionen
Nathalie Hultdin, arbetstagarrepresentant SJF
Jan Johansson, arbetstagarrepresentant SJF