Samarbeten och sponsring

Så skapar vi mening

Näringslivet skapar tillväxt

Vi bidrar till mötesplatser för näringslivet, där lokala företag får möjlighet att nätverka, inspireras tillsammans samt utvecklas av varandra. Vi vill också verka för ett gynnsamt innovationsklimat för entreprenörer och startups, för en fortsatt positiv och hållbar utveckling av vår region.

Kulturen och idrotten engagerar

Kulturen och idrotten engagerar människor. Tillsammans har de gemensamt att vara en mötesplats eller arena som ger människor ett sammanhang och en samhörighet. Rörelse främjar hälsa, aktivitet och glädje. Kulturen bidrar till nya perspektiv, berör och berikar människor. Vi vill möjliggöra att fler kan ta del av och engagera sig inom kultur- och föreningslivet.

Samhällsengagemang som berör

Vi stöttar behjärtansvärda lokala, ideella föreningar och organisationer som på något sätt värnar som vår region och de människor som bor här. Tar vi hand om varandra, mår vi bättre och kan göra bra saker tillsammans.

Vår policy innebär att

Vi undviker att sponsra enskilda individer eller privatpersoner. Vi undviker att sponsra med nyttopriser/give aways. Vi undviker samarbeten som strider mot vårt etiska och moraliska synsätt. Vi undviker att sponsra med kontanta medel. Vi ser över inkomna ansökningar kontinuerligt och behandlar alla likvärdigt. Vi endast tar emot ansökningar via formuläret nedan och vill att ni har en framförhållning på minst två månader vid er ansökan.

Vi är en del av SAMSPEL

Vi står bakom initiativet SAMSPEL som verkar för ett tryggt föreningsliv för barn och unga. Det innebär bland annat att vi som sponsor ställer krav på föreningar:
– Att begränsat registerutdrag ur polisens belastningsregister tas på samtliga ledare.
– Att ni fram en utarbetad och förankrad handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp.

Tryggheten för våra barn och unga är det viktigaste som finns och med gemensamma krafter kan vi hjälpas åt att trygga deras tillvaro.

Läs mer på samspelforalla.se

Berätta mer om er