Vår historia

Stora ting har små begynnelser

Västerbottens-Kurirens Media AB har varit en viktig del av Västerbotten i 120 år. Det som inleddes år 1900 med Westerbottens-Kuriren har vuxit till långt mycket mer. Idag stoltserar vi med fyra journalistiska titlar, en mediebyrå, en bredbandstjänst, en utvecklingshub och ett miljöcertifierat tryckeri.

Och som det mesta började vår resa med någonting väldigt grundläggande – idén om det fria ordet. Det har varit vår verksamhets kärna i 120 år och något vi aldrig slutat jobba med och för. Med det som vårt innersta gör vi vårt yttersta för att bidra till ett hållbart, öppet och starkt Västerbotten. 

För det fria ordet
Vi har kämpat för det fria ordet, demokratin och yttrandefriheten så länge vi funnits. Det sitter i vårt DNA.

1903, tre år efter Västerbottens-Kurirens start, anställdes Gustav Rosén som redaktör. Och med det fick VK sin förste förkämpe. Under dessa tider ökade VK:s upplaga dag för dag och i slutet av 1903 var VK den största tidningen i Västerbotten med 2777 prenumeranter. 1905 hade den vuxit till 5000.

Den unge Gustav Rosén blev snart ansvarig utgivare för VK, medan försöken att tysta den liberala tidningen fortsatte. Affärsmännen som annonserade i VK kritiserades, skolelever vars föräldrar hade VK fick av lärarinnan förmaningen ”att inte läsa ett så samhällsfarligt blad”.

Men kampen fortsatte och 1909 utfördes en ny konkurskupp mot VK. Den var nära att lyckas, men kunde avvärjas tack vare att två redaktörer på Umebladet, Edvard Lindroth och Algot Holmqvist, lät VK tryckas där. De mötte stark kritik för att de hjälpte VK, men försvarade sig med ”vårt uppträdande dikteras av månheten om pressens frihet, alldeles oavsett vilka åsikter som därav beröras”. Detta gav Rosén tid att bilda ett nytt bolag för VK:s utgivning.

Samma tro och övertygelse, nu som då.

Umeå-bråken
De ständiga bataljerna mellan regionens tidningar, samt mellan myndigheter och Gustav Rosén, blev nationellt kända som Umeå-bråken. 1916 kulminerade situationen med att Gustav Rosén döms till tre månaders fängelse för ärekränkning, för sina litterära angrepp på konservativa makthavare.

När han frigavs midsommardagen hyllades han av ett par tusen personer utanför fängelset på Nytorget. En stockholmstidning skrev: ”denna både ömkliga och löjliga komedi som skulle vara otänkbar på varje annat håll än i Umeå”.

Viktigare än någonsin
Samma anda och övertygelse lever kvar. Ingenting är viktigare än det öppna och ärliga uttrycket, det fria ordet. Det journalistiska uppdraget är viktigare än någonsin och medan vi tar våra tidningar in i framtiden jobbar vi lika hårt för att bredda vår verksamhet och utveckla nya tjänster och möjligheter för våra läsare och kunder. Med samma tro och övertygelse som Gustav Rosén.

Nyckelmoment genom tiden

år 1900

Början på allt

Westerbottens-Kuriren utkom med sitt första nummer, som egentligen var ett provnummer. Sen dröjde det till den 22 september innan det andra numret kom ut.

Västerbottens-Kuriren historia

år 1903

Gustav Rosén gör entré

Året då Westerbottens-Kuriren blev Västerbottens-Kuriren. Det var också det året som VK:s blivande slagskämpe Gustav Rosén anställdes som redaktör.

Gustav Rosén, VK

år 1917

Folkbladets första nummer

Det första numret av Folkbladet kommer ut. Från början en dag i veckan. Efter en månad ökade utgivningstakten till två dagar i veckan sedan tre och 1919 blev Folkbladet en sexdagarstidning. Den första chefredaktören hette Gottfrid Rosén.

Västerbottens Folkblad

år 1974

Upplageökning

Folkbladet köper in ny s.k. offset-teknik som möjliggör bättre tryck och ett nytt mindre format. Det här var startskottet på ett stor upplageökning, mer än 10 000 exemplar under drygt fem år.

år 1992

Räddningskampanj

Den socialdemokratiska tidningskoncernen A-pressen försätts i konkurs och Folkbladet dras med i den. En stor lokal räddningskampanj dras igång. Personalen, läsarna och annonsörerna engagerade sig för Folkbladets fortlevnad. Socialdemokraterna i Västerbotten och LO-distriktet går in som ägare och läsare köper aktier. Två månader efter konkursen stod det klart att Folkbladet skulle leva vidare.

år 1995

Digitaliseringen tar fart

Internet kommer! VK:s Tom Juslin tycker att VK ska registrera domännamnet vk.se, men får inget gehör hos redaktionsledningen. Så Tom gör det som privatperson och bekostar det själv, men överlåter sedan domännamnet till Västerbottens-Kuriren.

år 2001

VK + VF

Ett viktigt år i vår historia. Den 12 juni fattar Västerbottens Folkblads styrelse beslutet att säga ja till ett samgående med Västerbottens-Kuriren. VK:s styrelse fattar samma beslut.  Redaktionerna påverkas inte av detta utan arbetar även fortsättningsvis helt självständigt.

år 2006

Svanen

Vårt tryckeri Daily Print får den världsledande miljömärkningen Svanenmärket.

år 2009

”Sveriges största fastighetsaffär”

”Sveriges största fastighetsaffär”, så löd rubriken på texten om att Västerbottens-Kuriren och Balticgruppen bildat ett gemensamt fastighetsbolag – Gazette.

Great hub VK Media

år 2012

VF blir Folkbladet och Totalt Umeå blir till

Västerbottens Folkblad byter namn till Folkbladet.
I September kommer första numret av Totalt Umeå.

Totalt Umeå

år 2016

Varumärket VK Media registreras

Koncernen registrerar varumärket VK Media med ambition att stärka positionen som mediehus i Norrland.

VK Media logotyp

år 2016

eFolkbladet

Folkbladet blir sjudagarstidning när det första digitala numret av eFolkbladet kommer ut söndagen 7 februari.

eFolkbladet

år 2017

Ett stort händelserikt år

2017 inleds med att Jessica Wennberg blir Västerbottens-Kurirens första kvinnliga chefredaktör och ansvariga utgivare.
Samma år startar även Umeå X och VK får priset som Årets Redaktion vid en stor gala på Berns i Stockholm. Tidningsutgivarna, TU, står bakom priset.

Jessica Wennberg VK

år 2019

PNV Media och förvärvet av Stampen

Tillsammans med norska koncernen Polaris och Nya Wemlandstidningen bildar VK Media PNV Media AB. I början av året köpte PNV Media Stampen i Göteborg, med Göteborgs-Posten som flaggskepp.

år 2020

Uppkopplad och upplyst med VK Media

Under den senare halvan av 2020 startade VK Media mediebyrån VK Media Partner samt lanserade bredbandstjänsten VK Media Bredband, detta med ambitionen att ge alla Västerbottningar de bästa förutsättningarna att ta del av det som händer, via nätet.

odyr surf mobil

år 2021

VK Media förvärvar Tidningar i Norr

VK Media förvärvar en majoritetsdel av mediebolaget Tidningar i Norr AB, som ger ut de lokala veckotidningarna Lokaltidningen, Mellanbygden, Nordsverige samt Västerbottningen.