Ett initiativ för barns trygghet

Den femte november lanserades initiativet Samspel som arbetar för att barn och unga ska ha rätt till ett föreningsliv utan mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp. VK Media är ett av de företag som ligger bakom initiativet, tillsammans med bland annat Länsförsäkringar Västerbotten, Balticgruppen, Boliden, Umeå Kommun och flera andra.

I december 2019 kallades några av länets största föreningssponsorer samman i december 2019, tillsammans med Rädda Barnen och RF SISU Västerbotten, för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter. Det man då landade i var att försöka bilda en gemensam kraft med syfte att göra föreningstillvaron för barn och ungdomar tryggare. 

Marcus Sandström, Chef Verksamhetsservice på Länsförsäkringar Västerbotten, är initiativtagare till projektet och förklarar bakgrunden:

– Tryggheten för våra barn och unga är det absolut viktigaste som finns och något som angår oss alla.  Kan vi med gemensamma krafter hjälpa till att trygga tillvaron för dessa ska vi givetvis göra det och det här är ett stort steg på vägen! 

Initiativet innebär bland annat att deltagande företag, i egenskap av sponsorer, kommer begära av de föreningar de sponsrar att de tar fram en utarbetad och förankrad handlingsplan mot mobbning, kränkningar och sexuella övergrepp, samt att ett begränsat registerutdrag ur polisens belastningsregister tas på samtliga ledare.

VK Media fick också uppdraget att ta fram ett kommunikationskoncept för initiativet, innefattande namn, logotyp och grafisk profil.

– Det är ett otroligt viktigt initiativ som vi är väldigt glada över att få vara med och starta upp. Förhoppningsvis kan vi genom det här göra skillnad för våra barn och unga ute i föreningslivet. Deras trygghet är det viktigaste!

För mer information:
Ulrika Näsvall, Marknads- och privatmarknadschef
VK Media
070 620 16 35

Johan Sehlstedt, Kommunikationsstrateg och ansvarig för sponsring
VK Media
073 251 83 12

Mer information finns också på samspelforalla.se