Medieplan

Planera för framgång

Vilka aktiviteter genomför ert företag för att nå de uppsatta affärsmålen? En bra marknadsplan innehåller även en väl genomarbetad medieplan för att ge er bästa möjliga förutsättningar att nå upp till affärsmålen. Hur medieplanen utformas för just ert företag beror på era mål och förutsättningar. Vill du veta mer om hur vi jobbar? Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss så kan vi berätta mer eller boka in en träff. Låt oss bli Partners.

Hur sätter man upp en bra medieplan?

  1. Första steget är att göra en uppdragsbeskrivning där vi tillsammans går igenom ert företags affärsmål och förutsättningar.
  2. Därefter jobbar vårt team fram en omfattande och anpassad strategi och medieplan med olika aktiviteter.
  3. Genom regelbundna uppföljningsmöten och avstämningar har vi möjlighet att justera planen utifrån utfall.

Mattias Johansson

Teamchef VK Media Partner

[email protected] 070-232 27 23
Mattias Johansson, VK Media