Med Mellanskog

Medlemstidningen för skogsägarbolaget Mellanskog

Mellanskog ägs av de 27 000 skogsägare som valt att vara medlemmar men man hjälper även andra skogsägare. Man arbetar för höga och rättvisa virkespriser och förhandlar med de köpande industrierna för att få så bra priser som möjligt. Man säljer medlemmarnas virke och ju större volym man hanterar desto större kan deras påverkan bli. I tidningen Med Mellanskog tar man upp aktuella frågor om det privata skogsbruket.

Mellanskog verkar för skogsägarnas rätt att äga skog och för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Därför arbetar man även näringspolitiskt för att medlemmarna ska ha bra villkor för sitt skogsägande.

Upplaga ca 24 000 ex. Den går till alla medlemmar i Skogsägarföreningen Mellanskog. 

Finns att läsa digitalt på Issuu: https://issuu.com/mellanskog

Utgivning 2024:

Nr 1 2024-03-22
Nr 2 2024-06-14
Nr 3 2024-10-04
Nr 4 2024-12-08

Mer info HÄR.

Vill du synas i Med Mellanskog? Kontakta Maria!

Maria Bengtsson

Mediesäljare - Lokaltidningen, Jord & Skog, Kyrkogården, Med Mellanskog, Tillväxt, Lyssna, Opus. Digital och programmatisk försäljning.

[email protected] 0950-40 29 41 076-677 03 18