Kyrkogården

Den enda facktidningen för begravnings- krematorie- & kyrkogårdsverksamhet

Kyrkogården bär annonserna hela vägen fram till de verkliga beslutsfattarna

Det finns cirka 3.100 kyrkogårdar i Sverige. Verksamheten omsätter mer än 5 miljarder kronor årligen. Det motsvarar omkring en femtedel av Svenska kyrkans totala omsättning.
Verksamheten är finansierad via skattsedeln och alla mantalsskrivna i landet bidrar via en andel av sin beskattningsbara inkomst.

En unik facktidning

Tidningen Kyrkogården är Sveriges enda facktidning för begravnings-, krematorie- och kyrkogårdsverksamhet, och riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet:
• samtliga anställda och förtroendevalda i verksamheten,
• Svenska kyrkan centralt, dess stift, församlingar, kommunala huvudmän och andra,
• landets alla begravningsombud,
• riksdag och regering,
• länsstyrelser som arbetar med ekonomi och kulturmiljö,
• politiker och opinionsbildare på området,
• utbildningsföretag, materiel- och tjänsteleverantörer i den ”gröna branschen” – samt många fler.

Brett och djuplodande redaktionellt innehåll

Varje utgåva av tidningen Kyrkogården beräknas nå mellan 8.000 och 10.000 läsare.
• Tidningens innehåll kännetecknas av reflektion över både historien och samtiden – och söker i och för framtiden.
• Den handlar om såväl teknik och grönytefrågor, som organisation och begravningsskick.
• Den kultur som finns på begravningsplatser i både Sverige och internationellt speglas också.
• Tidningen Kyrkogårdens uppgift är att genom kunskapsspridning bidra till vården och utvecklingen av landets begravningsplatser.
• Genom utblickar och opinionsbildning ska tidningen stödja utvecklingen av en verksamhet som är relevant, både nu och i framtiden.

Utgivningsplan för 2024

#1–2024 är planerad till den 22 februari.
#2–2024 är planerad till den 18 april.
#3–2024 är planerad till den 10 juni.
#4–2024 är planerad till den 5 september.
#5–2024 är planerad till den 17 oktober.
#6–2024 är planerad till den 5 december.

Materialdag: Normalt cirka en (1) månad före utgivningsdag.
Materialkrav: https://vkmedia.se/mediekop/annonsmaterial/

Mer info HÄR.

Vill du annonsera i tidningen Kyrkogården? Kontakta Maria!

Maria Bengtsson

Mediesäljare - Lokaltidningen, Jord & Skog, Kyrkogården, Med Mellanskog, Tillväxt, Lyssna, Opus. Digital och programmatisk försäljning.

[email protected] 0950-40 29 41 076-677 03 18