Daily Print

 

Daily Print i Umeå är det miljömedvetna kvalitetstryckeriet med snabba tryck på alla distanser. Här trycks det tidningar varje dag året om och innebär omkring 100 000 tidningar varje dygn. Målet är att vara en betydande aktör på marknaden för tryckning av tidningar, tidskrifter och annonsblad.

Tryckeriet har under 2013 genomgått en uppdatering inom ett flertal områden så som utbyggnad av färgpressen och moderniserat packsalen för snabbare hantering.

2012 vann Daily Print pris som Årets Tryckeri.

 

Besöksadress                               Förrådsvägen 9, 901 32 Umeå
Webbplats                                   Hittar du här
Växelnummer                              090-17 61 50
E-post                                          info@dailyprint.se