Så skapar vi mening tillsammans

Alla som jobbar på VK Media arbetar för samma syfte; öppenhet, demokrati och det fria ordet.
Med våra samarbeten vill vi skapa mening för de som bor, engagerar sig och verkar i vår region. Vi vill bidra till en positiv och hållbar utveckling, där meningsfulla sammanhang och mötesplatser tar plats.
Det är också ledorden i våra samarbeten, där vi ger förutsättningar till lokala initiativ som på något sätt engagerar medborgarna, kultur- och föreningslivet eller näringslivet i Västerbotten.
Våra samarbetspartners är lokala aktörer inom näringsliv, kultur- & föreningsliv och samhällsengagemang som verkar för en fortsatt positiv och hållbar utveckling av vår region.

Näringslivet skapar tillväxt

Vi bidrar till mötesplatser för näringslivet, där lokala företag får möjlighet att nätverka, inspireras tillsammans samt utvecklas av varandra. Vi vill också verka för ett gynnsamt innovationsklimat för entreprenörer och startups, för en fortsatt positiv och hållbar utveckling av vår region.

Kulturen och idrotten engagerar

Kulturen och idrotten engagerar människor. Tillsammans har de gemensamt att vara en mötesplats eller arena som ger människor ett sammanhang och en samhörighet.

Rörelse främjar hälsa, aktivitet och glädje. Kulturen bidrar till nya perspektiv, berör och berikar människor. Vi vill möjliggöra att fler kan ta del av och engagera sig inom kultur- och föreningslivet.

Samhällsengagemang som berör

Vi stöttar behjärtansvärda lokala, ideella föreningar och organisationer som på något sätt värnar som vår region och de människor som bor här. Tar vi hand om varandra, mår vi bättre och kan göra bra saker tillsammans.

 

Läs mer om några av våra meningsfulla samarbeten här 

 

Ansök om sponsring eller samarbete

Vi ser över inkomna ansökningar kontinuerligt och behandlar alla likvärdigt utifrån VK Medias sponsringspolicy.
Vi tar endast emot ansökningar via detta formulär och vill att ni har en framförhållning på minst två månader vid er ansökan. För att er ansökan ska godkännas behöver ni uppfylla våra riktlinjer som finns i ansökningsformuläret.

För redaktionella förfrågningar hänvisar vi till respektive redaktion.

VK               www.vk.se     redaktion@vk.se                 090 – 17 60 10
Folkbladet  folkbladet.nu  redaktionen@folkbladet.nu 090 – 17 59 40

Vi undviker:
Att sponsra enskilda individer eller privatpersoner.
Att sponsra med nyttopriser/give aways.
Samarbeten som strider mot vårt etiska och moraliska synsätt.
Att sponsra med kontanta medel.

Välkommen med din ansökan här