VK Press

Stiftelsen VK Press bildades 1978 för att trygga en fortsatt utgivning av Västerbottens-Kuriren, VK.

VK bedriver en fri och oberoende journalistik samt en frisinnad och liberal opinionsbildning, som är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

VK är partipolitiskt obunden.

Stiftelsen VK Press består av ett 50-tal frisinnade och liberala intressenter, bosatta i VKs spridningsområde eller med en nära anknytning till det. Hela spridningsområdet är representerat i VK Press. Stiftelsen strävar också efter en jämn könsfördelning, både i intressentgruppens och bolagets styrelser.

I styrelsen för VK Press ingår följande ledamöter under verksamhetsåret 2016/17:

Carin Mannberg-Zackari, ordförande, Umeå
Ulf Isaksson, vice ordförande, Bromma
Ing-Marie Westh, ledamot, Obbola
Camilla Sandström, ledamot, Dikanäs
Peder Ångström, ledamot, Ersmark
Johnny Holmgren, ledamot, Storuman
Jan Isaksson, ledamot, Bjurholm
Thommy Bäckström, suppleant, Umeå
Ulrica Westerlund, suppleant, Umeå
Jörgen Winqvist, suppleant
Ordförande och vice ordförande för VK Press ingår också i styrelsen för VK Media AB.

För VK Press är det centralt att erbjuda en fortsatt god och självständig publicistisk verksamhet i Västerbotten. Överskott från tidningsrörelsen har under årens lopp investerats i andra tillgångsslag för att på så vis bidra till en stabil och ordnad ekonomi, vilket är en förutsättning för en fri och obunden journalistik.