Historik

 

Vi har mycket att vara stolta över på VK Media. Vårt arv som ledande mediehus sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal. När ett lösnummer kostade två öre och det bodde mindre än 4 000 människor i Umeå. Ända fram till idag, när regionens hundratusentals människor har ett helt nytt sätt att konsumera media.

I en tid där traditionella tidningsannonser delar utrymme med mobilbanners och Google Adwords i konsumenternas medvetande. Som ansvariga för att prioritera och tillsätta resurser för de samhällsbärande krafterna VK och Folkbladet förknippas vi med trovärdighet och kunskapsspridning. Oavsett om våra kunder vill läsa våra nyheter eller nå ut genom våra tidningar, radio eller digitala kanaler, ska de få skina i den aura av kunskap och respekt som omger oss.

Det är den sortens trovärdiga uppmärksamhet vi erbjuder. Samtidigt förväntas vi vara lika vassa när det kommer till produktion av annonser och förmågan att förstå våra kunders behov. Vi ska erbjuda den mest genomtänkta mediemixen och optimera möjligheterna att nå rätt målgrupper. Lyckas vi med det, kommer vi att vara det ledande mediehuset även i framtiden. Eftersom vi ger ett större värde för kunden, helt enkelt. Det är den sortens värdeskapande uppmärksamhet vi erbjuder.

Men kundnyttan måste hela tiden gå hand i hand med ett målinriktat fokus på lönsamhet. Utan den inställningen hade vi inte varit där vi är idag. Det är därför ett offensivt driv genomsyrar vårt arbete. Naturligtvis är utmaningen att bygga en kultur där både det mänskliga och det affärsmässiga får chansen att utvecklas.

Det är den sortens uppmärksamhet för vårt engagemang vi behöver. Lyckligtvis har vi ett lag av kreativa och dynamiska hjältar. Människor som vill göra oss till ett mediehus som lever upp till förväntningarna. Det handlar om att vara den marknadsledare som våra partners värderar. Om att vara en arbetsgivare som låter engagerade medarbetare förverkliga sina ambitioner. Och om förmågan att vara den skarpsynte medieexperten, som ser till att våra kunders varumärken och produkter får den uppskattning de förtjänar.
Våren 2013 bytte Västerbottens-Kurirens AB namn till Västerbottens-Kurirens Media AB, i dagligt tal VK Media. Detta med ambition att stärka positionen som mediehus i Norrland.