Vår affärsidé

Året om, dygnet runt erbjuder vi relevanta, nära nyheter och opinionsbildning genom trovärdig journalistik, kommersiell information och av kunden skapat innehåll.

  • Sammanhang och mötesplatser till alla som är intresserade av Umeåregionen.
  • Vi finns i för kunden attraktiva medier.

Med detta och genom vårt sätt att verka bidrar vi till ett bättre samhälle och regional utveckling.

Vår vision

Vi uppfattas som Europas ledande lokala multimediala koncern.
Någonstans i Europa finns det ledande lokala digitala medieföretaget. Varför inte i Umeå?
Visionen ökar våra chanser att bevara vår självständighet och den lokala högkvalitativa journalistiken.
Vi söker kunskap och inspiration av varandra, från de bästa i vår bransch, men lär också av andra branscher. Engagemang från ledning, medarbetare och styrelse/ägare är avgörande.