Ett mediehus med mening

På VK Media arbetar vi alla för samma syfte: öppenhet, demokrati och det fria ordet. När du marknadsför dig i våra medier,
läser våra nyheter eller laddar ned våra appar gör du därför skillnad och bidrar till ett öppnare Västerbotten.

Vi har mycket att vara stolta över på VK Media. Vi har ett arv som vi värnar om, samtidigt som vi ständigt är på en förändringsresa där målet är att göra om ett klassiskt tidningsföretag till en fullt ut multimedial organisation.

Vi spänner bågen högt och siktar på att bli Europas ledande lokala multimediala koncern.

Vi letar alltid efter de absolut bästa medarbetarna så att VK Media kan fortsätta att utvecklas i en dynamisk miljö i högt tempo, där kreativiteten frodas och personalen är nyckeln till alla framgångar.

 

Ägarförhållanden

VK Media AB ägs till 99,8 procent av Stiftelsen VK-press med säte i Umeå. VK Media AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen:

  • Mediehuset i Umeå AB
  • VK Radio AB
  • Daily Print i Umeå AB

Koncernen äger dessutom 91 procent av aktierna i Folkbladet Västerbotten AB. Tillsammans med Balticgruppen AB äger koncernen fastighetsbolaget Gazette AB. Ägandet i detta bolag är 50 procent.

Stiftelsen VK-press

Styrelse VK Media AB

Ledningsgrupp

Verksamheten i siffror

De goda resultaten har medfört möjligheten att agera offensivt. Ambitionen är att behålla en god lönsamhet och en stark position på Umeåmarknaden, samtidigt som nya marknader och produkter är intressanta för en fortsatt tillväxt.

I vår senaste årsredovisning kan du läsa om verksamheten i siffror.