Ett mediehus med mening

På VK Media arbetar vi alla för samma syfte: öppenhet, demokrati och det fria ordet. När du marknadsför dig i våra medier,
läser våra nyheter eller laddar ned våra appar gör du därför skillnad och bidrar till ett öppnare Västerbotten.

Vi har mycket att vara stolta över på VK Media. Vi har ett arv som vi värnar om, samtidigt som vi ständigt är på en förändringsresa där målet är att göra om ett klassiskt tidningsföretag till en fullt ut multimedial organisation.

Vi spänner bågen högt och siktar på att bli Europas ledande lokala multimediala koncern.

Vi letar alltid efter de absolut bästa medarbetarna så att VK Media kan fortsätta att utvecklas i en dynamisk miljö i högt tempo, där kreativiteten frodas och personalen är nyckeln till alla framgångar.

 

Ägarförhållanden

VK Media AB ägs till 99,8 procent av Stiftelsen VK-press med säte i Umeå. VK Media AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen:

  • Mediehuset i Umeå AB
  • VK Radio AB
  • Daily Print i Umeå AB

Koncernen äger dessutom 91 procent av aktierna i Folkbladet Västerbotten AB. Tillsammans med Balticgruppen AB äger koncernen fastighetsbolaget Gazette AB. Ägandet i detta bolag är 50 procent.

Stiftelsen VK-press

Styrelse VK Media AB

Ledningsgrupp

Verksamheten i siffror

De goda resultaten har medfört möjligheten att agera offensivt. Ambitionen är att behålla en god lönsamhet och en stark position på Umeåmarknaden, samtidigt som nya marknader och produkter är intressanta för en fortsatt tillväxt.

I vår senaste årsredovisning kan du läsa om verksamheten i siffror.

 

Såhär tar vi ansvar

Vi arbetar på flera sätt för ett hållbart samhälle. Här kan du se några av dem:

Vårt tryckeri, Daily Print, har sedan 2007 varit miljöcertifierade och är Svanenmärkt. Inom Daily Print pågår ett kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete. Visste du att tidningspapper kan återanvändas upp till sju gånger innan det till sist blir biobränsle? Läs mer här: vkmedia.se/annonsera/tryckeriibladning

Genom vår stiftelse VK Press förvaltar vi Gunborg och Sten Rosenströms stiftelse för norrländskt kulturstöd, med syfte att främja kulturellt skapande i Norrland. www.rosenstromstiftelse.se

Sedan 2002 jobbar vi med ett redaktionellt jämställdhetsarbete. Det innebär att könsfördelningen i våra större reportage och artiklar ska vara jämn. I dag är den fördelning mellan kvinnor och män 49 procent.

Under 2019 har vi infört elbilar i företagets bilpool. Vi erbjuder även personalen elcyklar vid tjänsteärenden.

Våra digitala prenumerationer är våra miljövänliga alternativ – eftersom vi då inte använder papper, färg eller transporter.

Vi gör våra inköp lokalt i den mån det är möjligt.