Stiftelsen VK Press

För att trygga en fortsatt utgivning

Stiftelsen VK Press bildades 1978 för att trygga en fortsatt utgivning av Västerbottens-Kuriren, VK. VK bedriver en fri och oberoende journalistik samt en frisinnad och liberal opinionsbildning, som är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. VK är partipolitiskt obunden. Stiftelsen VK Press består av ett 50-tal frisinnade och liberala intressenter, bosatta i VKs spridningsområde eller med en nära anknytning till det. Hela spridningsområdet är representerat i VK Press. Stiftelsen strävar också efter en jämn könsfördelning, både i intressentgruppens och bolagets styrelser.

I styrelsen för VK Press ingår följande ledamöter:
Carin Mannberg-Zackari, ordförande
Ulf Isaksson, vice ordförande
Camilla Sandström
Ing-Marie Westh
Peder Ångström
Thommy Bäckström
Johnny Holmgren

Ordförande och vice ordförande för VK Press ingår också i styrelsen för VK Media AB.

För VK Press är det centralt att erbjuda en fortsatt god och självständig publicistisk verksamhet i Västerbotten. Överskott från tidningsrörelsen har under årens lopp investerats i andra tillgångsslag för att på så vis bidra till en stabil och ordnad ekonomi, vilket är en förutsättning för en fri och obunden journalistik.