Materialinlämning för radiojinglar

Bokade radioproduktioner skickas till radio@vkmedia.se och skall vara oss tillhanda vardag klockan 12.00 före inbokad sändningsstart. Samtliga ljudformat kan hanteras förutsatt att produktionen håller studiostandard och är av god kvalitet. För att underlätta identifiering av din radioproduktion bör försändelsen samt produktion vara uppmärkt på sätt att detta lätt kan ske.

Radiobokning skall alltid föregås av kontakt med någon av våra säljare.