Kyrkokörjournalen

Körsång i Svenska kyrkan

Körjournalen handlar om körsång i Svenska kyrkan. En betydande del av innehållet består av reportage och nyheter om körer samt intervjuer med körsångare. Främst gäller det körer och körsångare inom Svenska kyrkan, men vissa utblickar i Kör-Sverige och Kör-världen görs också. I en mindre avdelning, ”I körsvängen”, publiceras kortare återblickar från och mindre intervjuer inför diverse evenemang.

Körjournalen är en prenumererad tidning som utkommer 6 gånger per år med en normalupplaga på ca 5 000 exemplar. Tidningen distribueras via Posten, dels till prenumeranter som själva betalar för sin prenumeration, dels till körsångare som får tidningen av sin församling som då betalar prenumerationen.

Lite drygt 100 000 människor sjunger i kör i Svenska kyrkan och omkring 70 000 av dessa är medlemmar i Sveriges Kyrkosångsförbund genom sina körer.

Intresserad av att synas i Kyrkokörjournalen? Kontakta Ola!

Ola Tallbom

Mediesäljare - Västerbottningen, Jord & Skog, Ducatus, Kyrkokörjournalen, Pingst, Digital och programmatisk försäljning.

[email protected] 090 - 711 512 076 677 67 12