Har du frågor gällande din prenumeration eller vill bli prenumerant, här har du kontaktuppgifter till vår kundservice:

 

VK PNG                                                Folkbladet (1)

 

VK Kundservice                                                     Folkbladet Kundservice

Telefon: 090 – 17 61 40                                          Telefon: 090 – 17 61 40 

Webb: privatmarknad.vk.se                                   Webb: privatmarknad.folkbladet.nu

Mejl: kundservice@vk.se                                       Mejl: kundservice@folkbladet.nu