Native

Berätta en historia eller skapa relation till dina kunder via native-annonser i våra digitala
redaktionella flöden. Native har visat sig väldigt effektfullt, och får mycket uppmärksamhet
i jämförelse med traditionella banners. Annonsen påminner om en artikel och passar in i det
övriga redaktionella flödet, vilket resulterar i fler klick och högre läsarengagemang.