Besök
Antal gånger som en person besöker en sida under en tidsbestämd period. Ett besök kan bestå av flera sidvisningar men skiljer sig från begreppet unika besökare då en person kan göra två besök på en dag. Två besök har då gjorts, men av endast en unik besökare. För att ett nytt besök ska registreras ska användaren vara inaktiv i minst 30 minuter. Läs mer om vår aktuella statistik på TS.se.

CPM/CPT
Cost Per Mille (ibland Cost Per Thousand) är ett vanligt mått för att räkna ut kostnad för en digital kampanj. Står det t ex “CPM 200” kostar det 200 kr per tusen visningar av en annons, dvs 20 öre per visning av annonsen.

CTR
Click Through Rate används för att mäta effekten av en webbkampanj. Måttet visar antalet som har klickat på annonsen dividerat med antalet visningar av annonsen. Detta mått visar dock inte hela bilden då många har tagit del av annonsen men väljer att agera  på andra sätt än att klicka på annonsen.

ROS
Förkortning för Run Of Site och betyder att annonsen inte har en fast placering utan kan dyka upp överallt på den sida man annonserar på.

Sidvisning/exponering/kontakt/annonsvisning/lager
Det antal gånger som en hemsida eller en annons har visats. En sidvisning är då en besökare laddar en sida en gång. Läs mer om vår statistik HÄR (TS.se)

Unika webbläsare
Kallas även också för unika besökare, vilket egentligen är felaktigt eftersom det inte är personer som mäts utan antalet webbläsare. Varje person kan gå in på samma sida genom olika enheter (webbläsare) och därmed räknas flera gånger, i ett hushåll eller på ett företag kan också flera personer nyttja samma webbläsare. För att mäta antalet personer och få ut räckvidd så anlitar vi Orvesto. Läs mer om vår statistik HÄR (TS.se).

Frekvens
Det genomsnittliga antalet gånger en unik användare såg din annons under en given tidsperiod.

Inscreen
Antalet gånger som annonsen visats minst 50% under minst en sekund.

Nettoräckvidd
Tittarna räknas bara en gång, dvs antalet unika kontakter som nås av ett budskap. Nettoräckvidden kan bara öka när någon som inte tidigare sett eller hört kanalen /programmet/reklamen tillkommer under den period man undersöker. Läs mer om vår statistik HÄR (TS.se).

OBS-värde

Ett observationsvärde avser hur många personer som observerat en annons eller kampanj. Det kan mätas utifrån antingen erinran eller igenkänning.

Preroll
Reklamfilm före videoinslag. Varierar i längd mellan 5-25 sekunder. Kan göras klickbar till valfri sida.

Postroll
Reklamfilm efter videoinslag. Varierar i längd mellan 5-25 sekunder. Kan göras klickbar till valfri sida.

Overlay
Reklamplatta som lägger sig i underkant på videospelaren. Går att klicka bort samt göras klickbar till valfri sida.

SOV
Share of voice är din andel av total tillgänglig volym av visningar –  i din kategori eller på t ex en webbplats. En hög SOV betyder att du hörs och syns mycket i förhållande till dina konkurrenter, en låg SOV betyder precis tvärtom; dina konkurrenter syns mer än du.

Totalräckvidd
Ett mediehus består av flera olika medier; till exempel kan man läsa tidningen i Total- pappersform, på datorn, i mobilen och i surfplattan. Med totalräckvidd menas nettoräckvidden (se ovan) för samtliga kanaler.