Tryck tidningar med gott samvete

Daily Print i Umeå är det miljömedvetna kvalitetstryckeriet med snabba tryck på alla distanser. Här trycks det tidningar varje dag året om och det innebär omkring 100 000 tidningar varje dygn. Målet är att vara en betydande aktör på marknaden för tryckning av tidningar, tidskrifter och annonsblad.

 

Tryckeri-ibladning  Memostick  Direktreklam

 

Visste du att:

För varje träd som fälls återplanteras tre nya.

De pappersbruk som Daily använder har en välskött och växande skog som binder större mängder koldioxid, än om den står obrukad.

Pappersmassan som används vid produktion av tidningar består i princip alltid av en blandning av returpapper och träspill.

Papper är, förutom att vara en kolsänkare, både förnyelse- och återvinningsbart.

Tidningspapper återanvänds upp till sju gånger och blir sedan biobränsle.

Kort sagt – du kan låta oss trycka dina tidningar med gott samvete.

 

  • Tryckning av din tidning 45-70 gr
  • Upp till 160 sidor tabloid (280 x 397,5 mm) i full 4-färg
  • Om du önskar så kvartsfalsar (postfalsar) vi
  • Möjlighet att utnyttja ink-jet adressering
  • Vill du ha en något snyggare produkt så trimmar (kantskär) vi
  • Memostick
  • Singelplastning och adressering
  • Vi kan hjälpa dig med ibladning av reklam eller andra bilagor
  • Färdiga tidningsbuntar plastas och strappas
  • Nära samarbete med Posten och åkerier

 

Från dator, direkt till plåt

Försystemet är Arkitex från AGFA, där sidorna rippas i 1270 dpi och bilder rastreras med Agfa Sublimaraster på 150 linjer/ tum. Två identiska plåtlinjer med AGFA Advantage plåtsättare och plåtbock från Nela. Framkallningen av plåten är fri från lösningsmedel och varje linje har en kapacitet på 200 plåt/timme.

 

Kvalitetspolicy och mål

Med kvalitetspolicy vill Daily Print att kunderna får en bra tryckprodukt med hög kvalité och standard.

För att kunna erbjuda det bästa service ser vi till att:

 

Våra medarbetare är utbildade certifierade Coldset-tryckare

Fortlöpande kompetensutveckling anpassad med teknikutveckling inom Coldset

Vi är snabba o kostnadseffektiva

Hela processen går rätt till, från att kunden lämnar material till oss tills den färdiga tidningen lämnar lastkajen.

Vi håller en bra och långvarig kundrelation.

De ansvariga skiften går igenom produktionen varje vecka

Vi har en flexibilitet, pålitlighet och engagemang mot Daily’s kunder

Våra medarbetare ska känna till företagspolicyn

Vi strävar alltid för kvalité, kompetens och en bra arbetsmiljö.

 

Mål

Att Daily drivs enligt fastställa mål och riktlinjer, som i sin tur ska möjliggöra att kundens förväntningar nås.

Vi jobbar aktivt med att säkerhetsställa kvalité och leverans. Vi producerar enligt ISO 12 647-3.

Miljöarbetet är en viktig del av vårt arbete och vi anser att vi tar det miljöansvar som åligger ett seriöst tryckeri.

Tryckeriet blev 2016-01-07 godkänt av Svanen.

Licensnummer: 30410036