Material och inlämning

Annonsbokningar behöver föregås av kontakt med någon av våra medierådgivare. För att lättare kunna identifiera just din annons är det viktigt att filen och ärenderaden i mejlet döps med införingsdatum (dag+månad), annonsörens namn och VK:s bokningsnummer. Exempelvis: 0101 Företagsnamn 123456. Bokningsnumret hittar du på din offert eller genom att kontakta din säljare på VK Media. Tidningsannonser ska vara bokade senast klockan 12.00 två dagar före införandet. Om du har färdigt digitalt annonsmaterial mejlar du materialet till oss senast klockan 12.00 dagen före införandet.
Mejladressen är annons@vkmedia.se

Totalt Umeå

Bokningsstopp och materialinlämning är torsdagen veckan innan utgivning. Är det ett temanummer så är det torsdag två veckor före utgivning. Annonsmaterialet skickar du till annons@vkmedia.se eller annonsbild@totaltumea.se

Annonser för Dagspress

För dig som köper annonser, bokar annonsutrymme eller skapar annonser för Dagspress har Tidningsutgivarna tagit fram ett antal riktlinjer och verktyg för att underlätta produktion och materialhantering och för att kvalitetssäkra annonsmaterial för dagspress. Läs mer på www.tu.se.