Vi vill bidra till ett bättre Umeå och Västerbotten.

 

En fortsatt positiv utveckling för vår region är viktig. Därför är sponsring en viktig del i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att hålla en balans mellan idrott, kultur och samhälle i våra samarbeten. Detta för att gynna bredden av de människor som bor och verkar i vår region.

 

Med våra samarbeten vill vi:

  • Skapa värde genom att ge värde. Våra åtaganden ska ge värdefullt mervärde och vara en mötesplats för våra läsare i form av lokala arrangemang och förmåner.
  • Att associationerna från våra samarbeten ska stärka våra varumärken genom publika arrangemang.
  • Sponsra bredden, inte individen och därigenom nå fler. Så väl som elit- som ungdomsaktiviteter.
  • Samarbeta med lokala aktörer eller med lokal anknytning.
  • Stötta aktörer som främjar vår region – ”Det som är bra för regionen, är bra för oss.”
  • Aktörer med behjärtansvärda ändamål.


Vi undviker:

  • Att sponsra enskilda individer eller privatpersoner.
  • Att sponsra med give aways.
  • Samarbeten som strider mot vårt etiska och moraliska synsätt.
  • Att sponsra med kontanta medel.

 

Ansök om sponsring eller samarbete

Vi ser över inkomna ansökningar kontinuerligt och behandlar alla likvärdigt. Vi tar endast emot ansökningar via detta formulär och vill att ni har en framförhållning på minst två månader vid er ansökan. För redaktionella förfrågningar hänvisar vi till respektive redaktion.

Välkommen med din ansökan här