Organisation

Ägarförhållanden

VK Media AB ägs till 99,8 procent av Stiftelsen VK-press med säte i Umeå. VK Media AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen: 

  • Mediehuset i Umeå AB
  • VK Radio AB
  • Daily Print i Umeå AB

Koncernen äger dessutom 91 procent av aktierna i Folkbladet Västerbotten AB. Tillsammans med Balticgruppen AB äger koncernen fastighetsbolaget Gazette AB. Ägandet i detta bolag är 50 procent.

Stiftelsen VK-press

Styrelse VK Media AB

Ledningsgrupp

Verksamheten i siffror

De goda resultaten har medfört möjligheten att agera offensivt. Ambitionen är att behålla en god lönsamhet och en stark position på Umeåmarknaden, samtidigt som nya marknader och produkter är intressanta för en fortsatt tillväxt.

I vår senaste årsredovisning kan du läsa om verksamheten i siffror.