Native

Berätta en historia eller skapa relation till dina kunder via native-annonser i våra digitala
redaktionella flöden. Native har visat sig väldigt effektfullt, och får ofta högre uppmärksamhet
i jämförelse med traditionella banners. Annonsen påminner om en artikel och passar in i det
övriga redaktionella flödet, vilket resulterar i fler klick och högre läsarengagemang.

I priset ingår uppläggning av texter och bilder på artikelsida. Du väljer själv om du betala per läst artikel eller antal visade annonspuffar.

Kommentering är avstängd.