Native

Berätta en historia eller skapa relation till dina kunder via native-annonser i våra digitala
redaktionella flöden. Native har visat sig väldigt effektfullt, och får mycket uppmärksamhet
i jämförelse med traditionella banners. Annonsen påminner om en artikel och passar in i det
övriga redaktionella flödet, vilket resulterar i fler klick och högre läsarengagemang.

Nu erbjuder vi ett fast pris där din annons visas under 3 veckor på våra sidor

  • Produktion av tre artiklar
  • Kampanjsida på vk.se
  • 25% av totala antalet visningar under 3 veckor, motsvarar ca 900 000 annonsvisningar
  • Visas på både desktop, surfplattor och mobil
Kommentering är avstängd.