Kvalitetspolicy och mål

 

Med kvalitetspolicy vill Daily Print att kunderna får en bra tryckprodukt med hög kvalité och standard.

För att kunna erbjuda det bästa service ser vi till att:

 

Våra medarbetare är utbildade certifierade Coldset-tryckare

Fortlöpande kompetensutveckling anpassad med teknikutveckling inom Coldset

Vi är snabba o kostnadseffektiva

Hela processen går rätt till, från att kunden lämnar material till oss tills den färdiga tidningen lämnar lastkajen.

Vi håller en bra och långvarig kundrelation.

De ansvariga skiften går igenom produktionen varje vecka

Vi har en flexibilitet, pålitlighet och engagemang mot Daily’s kunder

Våra medarbetare ska känna till företagspolicyn

Vi strävar alltid för kvalité, kompetens och en bra arbetsmiljö.

 

Mål

Att Daily drivs enligt fastställa mål och riktlinjer, som i sin tur ska möjliggöra att kundens förväntningar nås.

Vi jobbar aktivt med att säkerhetsställa kvalité och leverans. Vi producerar enligt ISO 12 647-3.

Miljöarbetet är en viktig del av vårt arbete och vi anser att vi tar det miljöansvar som åligger ett seriöst tryckeri.

Tryckeriet blev 2016-01-07 godkänt av Svanen.

Licensnummer                            30410036