Vi tar ansvar

Koncernen VK Media har traditionellt varit ett ansvarstagande företag, men utan tydlig strategi, man kan säga att vi har utövat hållbarhetsarbete länge, bara inte berättat om det. Hållbarhet handlar om att man som företag tar ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället inom framförallt tre områden: socialt, ekonomiskt och miljö.
Vi jobbar med och för ett hållbart samhälle, på flera olika sätt i koncernen. Här presenterar vi det viktiga arbete vi gör för att bidra till ett hållbarare samhälle:

 • Koncernens tryckeri, Daily Print, har sedan 2007 varit miljöcertifierade och Svanen märkta. Något koncernen VK Media varit nästan ensam om i tryckeribranschen en under lång tid. Inom Daily Print har vi ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. www.dailyprint.se

 

 • Koncernen VK Media är en av initiativtagarna till Axelfonden, en fond som hjälper barn i Norrland som lever i fattiga förhållanden. Där är vi bidragsgivare och aktiv i styrelsen. www.axelfonden.se/bidragsgivare

 

 • Koncernen VK Media initierade och är aktiva i styrelsen Samtal för Livet, en insamlingsstiftelse för unga som behöver samtalsstöd. www.samtalforlivet.se/om-oss/

 

 • Vi förvaltar genom vår stiftelse VK Press, Gunborg och Sten Rosenströms stiftelse för norrländskt kulturstöd, med att främja kulturellt skapande i Norrland. www.rosenstromstiftelse.se

 

 • Vi är partners i Swedbanks arbete ”Unga jobb” som verkar för att få in ungdomar på arbetsmarknaden genom praktik. www.ungajobb.se

 

 • Hållbart jämställdhetsarbete. Sedan 2002 mäter VK:s redaktion antalet män och kvinnor som är huvudpersoner i artiklar och reportage. Från att ha varit 23 % kvinnor år 2002 är det numera 49 %.

 

 • Koncernen VK Media är bidragsgivare till riksförbundet Sundare Barn – en rikstäckande ideell verksamhet som på rätt sätt hjälper barn med övervikt.

 

 • Vi samarbetar med, och sponsrar ett flertal idrottsföreningar i regionen.

 

 • Koncernen VK Medias marknadsavdelning inriktar sig på att köpa från- och sponsra de lokala aktörerna i vår region, för att bidra till att vår region ska må bra. Vi vill vara givmilda med välgörenhet och har välgörenhet som en nivå i vår sponsringspolicy.

 

 • Koncernen köper ekologisk frukt till personalens fruktkorgar.

 

 • Vi provar elbil i vår bilpark för att utvärdera om vi i framtiden kan byta ut större delen av bilparken till elbilar.

 

 • Våra nya e-tjänster som exempelvis e-tidningen får en miljöpositiv sidoeffekt, eftersom vi inte använder el till tryckeriet, papper, färg, eller transporter.