vk.se och folkbladet.nu

Nyhetssajterna vk.se och folkbladet.nu tillhör landets största lokala nyhetssajter. Dygnet runt uppdaterar vi med dom senaste nyheterna, sett ur ett lokalt perspektiv.

Användandet av Internet ökar och möjligheterna att anpassa ditt budskap är enormt. Du kan själv välja hur du vill att reklamen ska anpassas för just ditt behov. Vem vill du nå, hur många, samt hur ofta ska budskapet repeteras? De digitala styrningarna hjälper dig att få maximal effekt av din investering.

Du som är annonsör kan mäta effekten och vi följer upp med statistik efter avslutad kampanj.

Med våra sajter som reklamkanal kan du föra en tvåvägskommunikation och interagera med dina kunder. Du kan presentera din information med bilder, animationer, ljud och text, på ett spännande, tilltalande och iögonfallande sätt som fångar din målgrupps uppmärksamhet.

Självklart kan vi också hjälpa till med produktionen av din webbannons.

Testa annonsguiden