Annonsera digitalt på vk.se och folkbladet.nu

Nyhetssajterna vk.se och folkbladet.nu tillhör landets största lokala nyhetssajter. Dygnet runt uppdaterar vi med de senaste nyheterna, sett ur ett lokalt perspektiv. Genom att annonsera digitalt, syns du där dina kunder är.

Möjligheterna att anpassa ditt digitala budskap är enormt. Du kan själv välja hur du vill att din reklam ska anpassas. Vem vill du nå, hur många, samt hur ofta ska budskapet repeteras? Samt hur du vill fördela visningarna mellan de olika plattformarna desktop och mobil. De digitala styrningarna hjälper dig att få maximal effekt av din investering.

Med digital annonsering har du möjlighet att interagera med dina kunder och enkelt leda dem in på din hemsida. Du kan presentera din information med bilder, animationer, ljud och text, på ett spännande, tilltalande och iögonfallande sätt som fångar din målgrupps uppmärksamhet.
Självklart hjälper vi gärna till med produktionen av din webbannons.

En trygghet för dig som annonsör är att du kan mäta det faktiska antalet som klickat eller sett din annons och vi hjälper till att följa upp med statistik efter avslutad annonskampanj.

I vår digitala annonsguide kan du enkelt testa dig fram vad du din annonsering kommer att kosta, laborera med antal visningar och storlekar. Testa annonsguiden HÄR.

Våra mediesäljare hjälper dig utifrån just dina behov. Kontakta oss så berättar vi mer! 

 

 

Testa vår digitala annonsguide