Efterlängtade morgontidningar!

VK och Folkbladet är de medier som når flest personer i Umeå varje dag direkt vid köksbordet. Tillsammans når VK och Folkbladet nästan 100 000 unika personer per dag.

Fördelar med morgontidningarna är många. De är efterlängtade av prenumeranterna och tidningarna har hög trovärdighet – vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Här förväntar sig läsaren och vill ha annonser. Dessutom har många läsare en positiv inställning till annonser och upplever dem som en del av den lokala informationen.

VK och Folkbladet delas ut måndag till lördag. Och kom ihåg att alla annonser alltid publiceras i både VK och Folkbladet.