Efterlängtade tidningar, i papper och i digitalt format.

Morgontidningar

Papperstidningarna VK och Folkbladet når varje dag flest personer i Umeåregionen. Tidningarna har hög trovärdighet – vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Här förväntar sig läsaren att få ta del av annonser och många läsare har en positiv inställning till annonser och upplever dem som en naturlig del i morgontidningen.

VK och Folkbladets utgivningsdagar är måndag till lördag. Samtliga annonser publiceras alltid i både VK och Folkbladet – för bästa effekt.

Gratistidning

Totalt Umeå är den lokala gratistidningen som når ut till alla hushåll inom Umeå kommun, Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors, en upplaga på ca 63 000 ex. Dessa fördelas till 58 400 hushåll och 4 300 företag samt 300 ex på Umeå Flygplats.

Totalt Umeå är den superlokala tidningen som delas ut varje torsdag och handlar enbart om Umeå. Påverka dina kunder till ett riktigt bra pris. Totalt Umeå distribueras av Posten och passerar ”Nej tack till reklam” samt ibladas i VK/Folkbladet.